Onigiri Wiki
Advertisement
Onigiri Wiki

Partnership Exp Added[]

Yoshitsune - +20
Lady Shizuka - +20
Ibaraki Douji - +30
Amaterasu - +10
Susanoo - +20
Miroku - +10
Momotarou - +30
Kaguya - +10

Usage[]

Used to raise the affection of Ibaraki Douji and Momotarou in the Partner System


Advertisement